Fotogalerija: Protupožarna sezona 2020.

Četiri protupožarna aviona i danas djeluju na požarištu kod MućaČetiri protupožarna aviona i danas djeluju na požarištu kod MućaČetiri protupožarna aviona i danas djeluju na požarištu kod MućaČetiri protupožarna aviona i danas djeluju na požarištu kod MućaČetiri protupožarna aviona i danas djeluju na požarištu kod MućaU Zemuniku dodijeljen letački znak pilota HRZ-a polaznicima 24. naraštaja vojnih pilotaU Zemuniku dodijeljen letački znak pilota HRZ-a polaznicima 24. naraštaja vojnih pilotaU Zemuniku dodijeljen letački znak pilota HRZ-a polaznicima 24. naraštaja vojnih pilotaU Zemuniku dodijeljen letački znak pilota HRZ-a polaznicima 24. naraštaja vojnih pilotaU Zemuniku dodijeljen letački znak pilota HRZ-a polaznicima 24. naraštaja vojnih pilotaOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraSimulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuSimulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraZračne snage utrenirane i spremne za PP sezonuOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraOdržana simulacijsko-komunikacijska vježba pružanja međunarodne pomoći u gašenju požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požaraHrvatski Canadairi spremni za sudjelovanje u RescEU snagama za gašenje požara