Fotogalerija: Sastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala Bauera

Sastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala BaueraSastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala BaueraSastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala BaueraSastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala BaueraSastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala BaueraSastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala BaueraSastanak ministra obrane Banožića i predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a admirala Bauera