Fotogalerija: Susret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u Poljsku

Susret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u PoljskuSusret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u PoljskuSusret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u PoljskuSusret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u PoljskuSusret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u PoljskuSusret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u PoljskuSusret ministra Banožića s pripadnicima 11. HRVCON-a koji se upućuju u Poljsku