Helikopter PP NOS-a na požarištu kod Trnbusa

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenskih organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) angažiran je dana 28. kolovoza 2012. godine u aktivnostima gašenja požara kod mjesta Trnbusi, 9 kilometara sjeveroistočno od Omiša, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 6 hektara trave i niskog raslinja.
Helikopter PP NOS-a OSRH angažiran je na temelju zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a s helidroma u Divuljama pored Trogira upućen je u 17,15 sati. Na požarištu je djelovao 5 minuta, te je na požar ispustio 1 protupožarno vjedro, odnosno 2 tone vode.
Nakon toga se vratio nazad na matični helidrom na koji je sletio u 18,20 sati.