Helikopterske medicinske intervencije, potpora HRZ-a u traganju i spašavanju te gašenju požara

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provelo je u trećem tromjesečju, od 1. srpnja do 30. rujna 2021., ukupno 287 helikopterskih medicinskih intervencija, služba traganja i spašavanja aktivirana je 11 puta, a 855. protupožarna eskadrila sudjelovala je u gašenju 107 požara.

Hitna zračna medicinska pomoć HRZ-a u trećem tromjesečju 2021. provela je ukupno 287 medicinskih intervencija, pri čemu je ukupno prevezeno 337 pacijenata te 50 osoba u pratnji, a ostvarena su 333 sata naleta kroz 866 letova.

Služba traganja i spašavanja aktivirana je 11 puta tijekom trećeg tromjesečja. Dežurne letačke posade 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva helikopterom Mi-8MTV1 u 2021. godini ostvarile su 18 sati naleta u 62 izvršena leta, pri čemu su spasile devet osoba i prevezle 49 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja.

Dežurne posade 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a s avionima Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802 AFB u drugoj su fazi protupožarne sezone, koja je počela 21. lipnja 2021. zaključno s 30. rujna, bile angažirane na 107 požarišta u šest županija: Primorsko-goranskoj na jednom; Zadarskoj na 25; Šibensko-kninskoj na 42; Splitsko-dalmatinskoj na 35; Istarskoj na jednom te u Dubrovačko-neretvanskoj na trima. Ukupno je u akcijama gašenja požara ostvareno oko 638 sati naleta, pri čemu je izbačeno 22 767 tona vode.