Primopredaja predsjedanja Forumom europskih obalnih straža između predstavnika Francuske Republike i RH | Foto: HRM

Hrvatska preuzela predsjedanje Forumom europskih obalnih straža

Forum europskih obalnih straža je neovisan i nepolitički forum koji na dragovoljnoj osnovi okuplja predstavnike zemalja Sredozemlja koje provode funkcije obalne straže

Primopredaja predsjedanja Forumom europskih obalnih straža (European Coast Guard Functional Forum/ ECGFF) između predstavnika Francuske Republike i Republike Hrvatske održana je u četvrtak, 1. srpnja 2021., u sklopu 12. plenarne konferencije Foruma koja se od 30. lipnja održava u Parizu, Francuska Republika.

Dužnost predsjedatelja Forumom u ime Ministarstva obrane RH preuzeo je načelnik stožera-zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice komodor Damir Dojkić od dosadašnjeg predsjedatelja iz Francuske Republike, Denisa Robina.

Sukladno Odluci Vlade, Republika Hrvatska će Forumom predsjedavati do 1. rujna 2022. godine. Tim povodom ustrojeno Međuresorno predsjedništvo koje uz predstavnika Ministarstva obrane čine predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva poljoprivrede u svojstvu supredsjedatelja. Također, za provedbu pripremnih radnji i aktivnosti tijekom predsjedanja Forumom te koordinaciju s tijelima Europske unije, ustrojen je i Projektni ured Foruma kojemu je čelnik zapovjednik Obalne straže RH komodor Milan Blažević.

Forum europskih obalnih straža je neovisan i nepolitički forum koji na dragovoljnoj osnovi okuplja predstavnike zemalja Sredozemlja koje provode funkcije obalne straže te predstavnike Europske komisije i europskih agencija s istim ovlastima. Temeljni cilj Foruma je unaprjeđenje suradnje i povjerenja u zaštiti prava i interesa na moru iz domene pomorske sigurnosti i funkcija obalne straže.

Obalna straža RH u radu Foruma sudjeluje od 2006. godine.

Ciljevi predsjedanja Forumom europskih obalnih straža pozicioniranje su i jačanje uloge Republike Hrvatske u Europskoj Uniji, aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske u unapređenju suradnje zemalja članica Foruma u zaštiti pojedinačnih i zajedničkih interesa na moru, podizanje razine spremnosti u provedbi zajedničkih koordiniranih aktivnosti i provedbi sigurnosnih operacija na moru (MMO – Multiagency Multipurpose Operations) unutar i izvan vanjskih granica Europske unije, razmjena informacija između operativnih središta zemalja članica u svrhu stvaranja zajedničke operativne slike (Common Operational Picture), prikupljanje iskustava i savjeta u opremanju i modernizaciji, unapređenje međuresorne suradnje tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj, povlačenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije za provedbu aktivnosti Foruma te promocija Republike Hrvatske kao sigurne turističke destinacije.

Zadaća države koja je u ulozi predsjedavajuće Forumom jest organiziranje Plenarne konferencije i triju tematskih radionica. Teme radionica usmjerene su na promicanje razumijevanja te razvoj pomorskih poslova od važnosti i zajedničkih interesa funkcije obalnih straža, a u cilju njihova unaprjeđivanja.

Organizator ovogodišnje konferencije bila je Francuska Republika,a pokrovitelji konferencije bili su predstavnici Europske agencije za pomorsku sigurnost – EMSA (European Maritime Safety Agency).