Hrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB Dubrava | Foto: Hrvatska vojska/ ZzP

Hrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB Dubrava

Zapovjedništvo za potporu pružilo potporu KB Dubrava postavljanjem dodatnih 30 kreveta s pripadajućom posteljinom i 60 deka

Hrvatska vojska nastavlja pružati pomoći lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u borbi protiv koronavirusa SARS-CoV-2, te su pripadnici Bojne za opću potporu Zapovjedništva za potporu, u četvrtak, 12. studenog 2020. godine pružili potporu KB Dubrava postavljanjem dodatnih 30 kreveta s pripadajućom posteljinom i 60 deka.

Zapovjedništvo za potporu za provedbu ove zadaće angažiralo je ukupno 12 djelatnika Bojne za opću logističku potporu s terenskom vojnom opremom (jedan kombi i dva kamiona).

Podsjetimo, u KB Dubrava u Zagrebu do sada je postavljano pet šatora ekspedicijskog kampa, 20 šatora tipa Alaska, četiri šatora tipa M70, izgrađen je tunel koji povezuju šatore u kampu s bolnicom, te je s današnjim danom na korištenje predano ukupno 310 ležaja i 120 deka.

Hrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB DubravaHrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB DubravaHrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB DubravaHrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB DubravaHrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB DubravaHrvatska vojska postavila dodatne krevete u KB Dubrava