Stacionar za pomoć zdravstvenom sustavu u razdoblju pandemije u Areni Zagreb | Foto: MORH / F. Klen

Hrvatska vojska u pomoći stacionaru u Areni Zagreb

Pripadnici Hrvatske vojske u potpunosti su spremni pomoći zdravstvenom sustavu u slučaju otvaranja stacionara u Areni Zagreb

Pripadnici Hrvatske vojske u potpunosti su spremni za pružanje pomoći zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske ukoliko dođe do otvaranja stacionara u Areni Zagreb.

U slučaju otvaranja stacionara u Areni, angažiran će biti ukupno 21 pripadnik Hrvatske vojske koji će se izmjenjivati u smjenskom radu, a riječ je o medicinskim timovima te pripadnicima Oružanih snaga RH koji će pružati logističku pomoć u radu stacionara. Vojni medicinski timovi brojat će ukupno tri liječnika i šest medicinskih tehničara ili sestara.

Arena Zagreb u potpunosti je opremljena i u slučaju potrebe može se koristiti kao stacionar za pomoć zdravstvenom sustavu kako bi se rasteretili bolnički kapaciteti.

Od samog predstavljanja stacionara u Areni početkom studenoga, pripadnici Hrvatske vojske nalaze se u 24-satnom dežurstvu i spremnosti za angažman u slučaju potrebe.

Hrvatska vojska od početka pandemije pomaže civilnim institucijama i građanima Republike Hrvatske kroz razne oblike potpore, aktivno su bili uključeni u osposobljavanje i formiranja stacionara, a tako će i u slučaju potrebe pomagati i u samom funkcioniranju Arene.