Inicijalna planska konferencija za međunarodnu vojnu vježbu “MEDCEUR 08”

Dana 5. studenoga 2007. počet će u hotelu “Medena” u Trogiru Inicijalna planska konferencija za US EUCOM vođenu međunarodnu vojnu vježbu “MEDCEUR 08”. Konferencija će s radom završiti 8. studenog 2007.

Na konferenciji je predviđeno sudjelovanje osamdesetak sudionika iz dvadesetak država, uključujući države A3 inicijative, SAD-e i države članice Partnerstva za mir.
Međunarodna vojna vježba “MEDCEUR 08” održat će su u proljeće iduće godine s idejom uvježbavanja zajedničkog djelovanja vojno sanitetskih snaga i odgovarajućih civilnih tijela u međunarodnom okružju.