Interna obavijest za prijavljivanje na Selekcijsko-klasifikacijsku i temeljnu obuku psiholoških operacija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
GLAVNI STOŽER OS RH

 

SREDIŠNJICA ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

 

objavljuje

 

INTERNU OBAVIJEST

za prijavljivanje na Selekcijsko-klasifikacijsku i temeljnu obuku psiholoških operacija

 

CILJ: Funkcionalno osposobljavanje djelatnika i stvaranje baze kandidata za popunu ustrojbenih mjesta časnika, dočasnika i vojnika PSIOP sposobnosti u Zapovjedništvu specijalnih snaga, s planiranim mjestom službe u Delnicama.

I. UVJETI ZA PRIJAVU KANDIDATA

Djelatni časnik, dočasnik i vojnik/mornar (kandidat), uz opće uvjete utvrđene člankom 34. Zakona o službi u oružanim snagama RH („NN“, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), mora ispunjavati i sljedeće kriterije.

ČASNICI:

Opći uvjeti:

 • Dragovoljnost za upućivanje na selekciju i obuku
 • Osobni čin: pr/pkr – bjn/kkr
 • Najmanje tri godine službe u OS RH na časničkoj dužnosti
 • Zdravstvena sposobnost: važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za DVS
 • Tjelesna spremnost: prolazna ocjena na godišnjoj provjeri

Poželjni uvjeti i prednost pri odabiru kandidata po prioritetima:

 • Završena temeljna obuka za PSIOP
 • Važeći test znanja stranog jezika 75% i više
 • Sigurnosno uvjerenje razine TAJNO i NATO SECRET
 • Tjelesna spremnost: ocjena DOBAR i više na godišnjoj provjeri

DOČASNICI:

Opći uvjeti:

 • Dragovoljnost za upućivanje na selekciju i obuku
 • Osobni čin: sk – sžn
 • Najmanje dvije godine službe u OS RH na dočasničkoj dužnosti
 • Zdravstvena sposobnost: važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za DVS
 • Tjelesna spremnost: prolazna ocjena na godišnjoj provjeri

Poželjni uvjeti i prednost pri odabiru kandidata po prioritetima:

 • Završena temeljna obuka za PSIOP
 • Važeći test znanja stranog jezika 65% i više
 • Sigurnosno uvjerenje razine TAJNO i NATO SECRET
 • Tjelesna spremnost: ocjena DOBAR i više na godišnjoj provjeri

VOJNICI/MORNARI:

Opći uvjeti:

 • Dragovoljnost za upućivanje na selekciju i obuku
 • Vojnici sa službom na neodređeno vrijeme
 • Zdravstvena sposobnost: važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za DVS
 • Tjelesna spremnost: prolazna ocjena na godišnjoj provjeri

Poželjni uvjeti i prednost pri odabiru kandidata po prioritetima:

 • Vozačka kategorija „C“
 • Završena obuka taktičkih timova psiholoških operacija
 • Važeći test znanja stranog jezika 65% i više
 • Sigurnosno uvjerenje razine TAJNO i NATO SECRET
 • Tjelesna spremnost: ocjena DOBAR i više na godišnjoj provjeri

II. PRIJAVE

Zainteresirani kandidati najkasnije do 10. travnja 2020. godine dostavljaju popunjenu prijavu na obrascu „Prijava za Selekcijsko-klasifikacijsku i temeljnu obuku psiholoških operacija“ u Središnjicu za upravljanje osobljem.
Mogućnosti dostave prijava kandidata su poštom, osobno ili preko promidžbenog tima tijekom promidžbe, uz obvezu izvješćivanja nadređenog zapovjednika.

Djelatnici koji uspješno završe Selekcijsko-klasifikacijsku i temeljnu obuku psiholoških operacija ulaze u krug kandidata za raspoređivanje na ustrojbena mjesta PSIOP sposobnosti u Zapovjedništvu specijalnih snaga.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

 • Operativna uprava GS OS RH, brigadirka Svjetlana Doričić, 31-642
 • Središnjica za upravljanje osobljem, brigadir Ivica Petrić, 86-012
 • Zapovjedništvo specijalnih snaga, pukovnik Mario Prpić, 52-821
Priloženi dokumenti:
27 KB