Interni natječaj za popunu upražnjenih mjesta u MORH-u i RACVIAC-u

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

raspisuje:
INTERNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih mjesta u MORH-u i RACVIAC-u

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA UN – 1 izvršitelj, u Odjelu za multilateralne poslove, Službi za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost, Sektoru za međunarodnu obrambenu suradnju i sigurnost, Upravi za obrambenu politiku.

Uvjeti:
• VSS – društveni smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer,
• vrsta/čin: pukovnik
• VSSp: D01PC53
• rod/struka: opća

Ostali stručni uvjeti:
• aktivno znanje engleskog jezika

2. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ZT STANDARDE – AVIONI -1 izvršitelj, u Odjelu za zrakoplovno – tehničke standarde, Samostalne službe za vojni zračni promet.

Uvjeti:
• VSS – strojarske struke ili elektrotehničke struke ili prometne struke – zračni smjer
• vrsta/Čin: pukovnik,
• VSSp:D13PC53,
• rod/struka: zrakoplovstvo,

Ostali stručni uvjeti:
• znanje iz područja održavanja VZ i ZT
• znanje engleskog jezika

3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ZT STANDARDE – HELIKOPTERI – 1 izvršitelj, u Odjelu za zrakoplovno – tehničke standarde, Samostalne službe za vojni zračni promet

Uvjeti:
• VSS – strojarske struke ili elektrotehničke struke ili prometne struke – zračni smjer
• vrsta/čin: pukovnik,
• VSSp:D13PC53,
• rod/struka: zrakoplovstvo,

Ostali stručni uvjeti:
• znanje iz područja održavanja VZ i ZT
• znanje engleskog jezika

4. VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE I ADMINISTRACIJU –
1 izvršitelj, u RACVIAC-u, Centru za sigurnosnu suradnju sa sjedištem u Rakitju

Uvjeti:
• VSS – ekonomske ili pravne struke
• vrsta/čin: bojnik/pukovnik
• znanje engleskog jezika
• prethodno iskustvo na na sličnim dužnostima

5.VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA MINSKO EKSPLOZIVNA SREDSTVA – 1 izvršitelj, u odjelu za ubojna sredstva, Službi za opremanje i modernizaciju, Sektoru za naoružanje, Upravi za materijalne resurse

Uvjeti:
• VSS – tehnički smjer
• vrsta/čin: pukovnik
• VSSp: D31PC53,
• rod/struka: tehnička

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 19. i 20. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Upravu za ljudske resurse, Sarajevska cesta 7, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objave natječaja u Hrvatskom vojniku.