Interni natječaj za upis na Sveučilišni diplomski studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), objavljuje

 

INTERNI NATJEČAJ
ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ VOJNO INŽENJERSTVO I
VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE

 

U akademskoj godini 2021./2022. biti će primljeno do 40 kandidat/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • sveučilišni diplomski studij Vojnog inženjerstva – do 25 kandidata/kinja
 • sveučilišni diplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 15 kandidata/kinja

Kandidati se prijavljuju u Referadi Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” te su obvezni dostaviti:

 • uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju Vojnog inženjerstva odnosno Vojnog vođenja i upravljanja
 • ispuniti Prijavu za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje.

Rok za podnošenje prijava je 23. rujna 2021.

Uvjeti upisa:

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje u akademskoj godini 2021./2022. imaju kandidati koji su:

 1. Završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu
 2. Imaju težinski prosjek ocjena na preddiplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje ne manji od 3,00
 3. Ispunjavaju zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15)

Navedeni kriteriji su eliminacijski uvjeti za upis na studij.

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje stječe se temeljem uspjeha kandidata na sveučilišnom preddiplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje, a kandidati se razvrstavaju (rangiraju) na listi za upis temeljem bodova akademskih postignuća i uspjeha u vojnoj obuci prema sljedećim kriterijima:

 • Opći uspjeh na studiju vrednuje se zbrojem umnožaka ocjena svih predmeta preddiplomskog studija pomnoženih s brojem ECTS-a tih predmeta (maksimalni broj postignutih bodova je 1125).
 • Prosječni uspjeh na ispitima predmeta Engleski jezik (1-6) preddiplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).
 • Uspjeh na ispitu predmeta Vojno-stručna praksa (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 75).
 • Opći uspjeh kadeta na vojnoj obuci (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 450).
 • Uspjeh na provjeri motoričkih sposobnosti u 4. godini preddiplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).

Razvrstavanje na listi za upis provodi se na način da se kandidati rangiraju u skladu sa zbrojem bodova postignutih za svaki od navedenih kriterija bodovanja. Ako po završetku postupka rangiranja dva ili više kandidata na rang listi imaju isti ukupni zbroj bodova, upisuje se onaj kandidat koji ima bolji rezultat općeg akademskog uspjeha. Maksimalni mogući broj postignutih bodova je 1750.

Konačna rang–lista kandidata bit će oglašena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici studija https://vojni.unizg.hr dana 21. rujna 2021., uz mogućnost žalbe u roku od 24 sata nakon objave liste na adresu kadet@unizg.hr.

Dodatne informacije:

Objava konačne rang-liste: 21. rujna 2021.
Prijave za upis zaprimaju se do 23. rujna 2021.
Upisi na diplomski studij: 24. rujna 2021.

Kandidati/kinje koji steknu pravo upisa sklapaju s Ministarstvom obrane Ugovor o kadetskoj službi te tijekom školovanja ostvaruju prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 158/13, 5/17, 55/19 i 139/20).

Nakon završenog diplomskog studija kadeti/kinje primaju se u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Sve ostale obavijesti u vezi ovog studijskog programa nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr kao i na stranici vojnih studija https://vojni.unizg.hr.