Interni oglas Pomoćnik vojnog izaslanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj sa sjedištem u Berlinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 52. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 5/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

Pomoćnik vojnog izaslanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj sa sjedištem u Berlinu,
ustrojbeni čin: bojnik

 

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
  • znanje engleskog jezika: ALCPT 85%
  • znanje njemačkog jezika: ALCPT 85%
  • Napredna časnička izobrazba
  • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET

Poželjni uvjeti:

  • tečajevi iz područja diplomacije
  • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Pomoćnik vojnog izaslanika biti će također akreditiran kao časnik za vezu u Zapovjedništvu za vođenje operacija OS SR Njemačke, Postdam, SR Njemačka.

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2020. na rok od tri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.