Interni oglas popunu dužnosti u Nacionalnom vojnom predstavništvu RH, ACO, SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 1. i 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u Nacionalnom vojnom predstavništvu RH, ACO, SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

1. Nacionalno vojno predstavništvo RH pri Savezničkom zapovjedništvu za operacije, ACO, SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

Dužnost: nacionalni vojni predstavnik RH, ustrojbeni čin: brigadir

Uvjeti:

 • osobni čin: brigadir ili kapetan bojnog broda
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3332 ili ALCPT 85%,
 • četvrta razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET

Dopunski (poželjni) uvjeti:

 • PDS/doktor-magistar znanosti,
 • obnašanje zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj i strategijskoj razini,
 • tečaj strategijskog planiranja,
 • završena međunarodna izobrazba strategijske razine,
 • Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2021.

2. Stožerni časnik za razvoj sposobnosti, Nacionalno vojno predstavništvo RH pri Savezničkom zapovjedništvu za operacije (ACO), SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

Uvjeti:

 • ustrojbeni čin: pukovnik
 •  znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET,
 • završena Zapovjedno-stožerna izobrazba,

Dopunski (poželjni) uvjeti radnog mjesta:

 • obnašanje zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj razini,
 • poželjno iskustvo u obrambenom planiranju,
 • završena izobrazba (tečaj) upravljanja krizama

Opis poslova:

 • prati i sudjeluje u radu tijela ACO koja se bave strateškim i operativnim planiranjem snaga;
 • prati i sudjeluje u radu tijela ACO koja se bave snagama za brzi odgovor i drugim sposobnostima;
 • prati i sudjeluje u radu tijela ACO koja se bave planiranjem mirovnih operacija;
 • koordinira aktivnosti s nadležnim ustrojstvenim jedinicama GS OS RH po pitanju planiranja i sposobnosti;
 • po potrebi prati i sudjeluje u radu drugih tijela NATO iz svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge zadaće dobivene od Nacionalnog vojnog predstavnika.

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz/rujan 2021. na rok do četiri godine

3. Stožerni administrativni dočasnik, Nacionalno vojno predstavništvo RH pri Savezničkom zapovjedništvu za operacije (ACO), SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

Uvjeti:

 • ustrojbeni čin: stožerni narednik
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
 • završena napredna dočasnička izobrazba
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:

 • visoka dočasnička izobrazba
 • znanje francuskog jezika

Opis poslova:

 • obavlja administrativne poslove za potrebe nacionalnog vojnog predstavnika;
 • brine o rasporedu obveza i korespondenciji nacionalnog vojnog predstavnika;
 • vodi pismohranu;
 • prima, dostavlja, razvrstava, evidentira, pohranjuje i čuva dokumentaciju nacionalnog vojnog predstavništva pri ACO;
 • osigurava zaštitu tajnosti dokumenata;
 • vodi radnu listu djelatnika i evidenciju prisutnosti na radu;
 • izrađuje, obrađuje i evidentira putne naloge i druge financijske dokumente (mjesečna financijska izvješća);
 • vodi evidenciju plaćanja i realizacije proračuna;
 • po potrebi obavlja poslove vezane za održavanje i upravljanje m/v na uporabi u nacionalnom vojnom predstavništvu;
 • obavlja i druge zadaće po nalogu nacionalnog vojnog predstavnika

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz/rujan 2021. na rok do četiri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.