Interni oglas za popunu dužnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 5/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

1. Načelnik odjela, zamjenik Vojnog predstavnika za NATO, Odjel za NATO, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:
– ustrojbeni čin: brigadir/kapetan bojnog broda,
– znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
– treća razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe,
– sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:
– četvrta razina slijedno rastuće časničke izobrazbe,
– PDS/doktor-magistar znanosti,
– iskustvo u obnašanju zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj i strategijskoj razini,
– tečaj strategijskog planiranja.

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: studeni 2020.

2. Stožerni časnik za razvoj sposobnosti, Odjel za NATO, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:
– ustrojbeni čin: brigadir,
– pripadnost grani: HKoV,
– znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
– treća razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe,
– sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:
– četvrta razina slijedno rastuće časničke izobrazbe,
– PDS/doktor-magistar znanosti,
– iskustvo u obnašanju zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj razini,
– tečaj strategijskog planiranja.

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: rujan 2020.g. na rok od tri godine

3. Stožerni časnik za razvoj sposobnosti, Odjel za NATO, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:
– ustrojbeni čin: pukovnik,
– pripadnost grani: HRZ i PZO,
– znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
– treća razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe,
– sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:
– iskustvo u obnašanju zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj razini,
– međunarodno iskustvo u planiranju i provedbi operacija,
– iskustvo u provedbi zrakoplovnih projekata,
– iskustvo u planiranju i organizaciji uporabe zračnog prostora u vojne svrhe
– poznavanje sustava vojne standardizacije u OSRH i NATO.

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: rujan 2020.g. na rok od tri godine.

4. Stožerni časnik za operacije, Odjel za NATO, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:
– ustrojbeni čin: pukovnik,
– pripadnost grani: HKoV,
– znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
– treća razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe,
– sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:
– iskustvo u obnašanju zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj razini,
– međunarodno iskustvo u planiranju i provedbi operacija.

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: rujan 2020.g. na rok od tri godine.

5. Stožerni časnik za operativno-logističke poslove, Odjel za NATO, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:
– ustrojbeni čin: pukovnik,
– pripadnost grani: HKoV, HRM ili HRZ i PZO,
– znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
– treća razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe,
– sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:
– završena logistička izobrazba u inozemstvu,
– međunarodno operativno iskustvo.Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: rujan 2020.g. na rok od tri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.
Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.