Interni oglas za popunu dužnosti u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga (MSAP)


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

1.    MSAP Legal Advisor, OF-2/OF-3 ili civilni ekvivalent

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prosinac 2019. na razdoblje od tri godine

2.    MSAP Logistic/Maintenance Officer, OF-2/OF-3

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prosinac 2019. na razdoblje od tri godine

3.    MSAP Budget/Finance Officer, OF-2/OF-3 ili civilni ekvivalent

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 •  znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prosinac 2019. na razdoblje od tri godine

4.    MSAP Administration/Crypto NCO, OR-7/OR-6/OR/5

Uvjeti:

 • Rod: ratno zrakoplovstvo/pješaštvo
 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prosinac 2019. na razdoblje od tri godine

5.    MSAP CIS NCO, OR-6/OR-7/OR/8

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 •  znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prosinac 2019. na razdoblje od tri godine

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.