Interni oglas za popunu dužnosti NATO Support and Procurement Agency

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu NATO dužnosti

1. NATO Support and Procurement Agency (NSPA), Cappellen, Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Dužnost: časnik za vezu, OF-3 – OF-5

Obvezni uvjeti:

  • znanje engleskog jezika STANAG 3232 ili ALCPT 85%
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja: srpanj 2021. na razdoblje do četiri godine

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na Internet stranicama Ministarstva obrane.