Interni oglas za popunu dužnosti stožerni administrativni dočasnik, Nacionalno vojno predstavništvo RH pri Savezničkom zapovjedništvu za transformaciju

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 5/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

Stožerni administrativni dočasnik, Nacionalno vojno predstavništvo RH pri Savezničkom zapovjedništvu za transformaciju (ACT), Norfolk, SAD

Obavezni uvjeti:

  • ustrojbeni čin: stožerni narednik,
  • znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
  • završena treća razina dočasničke izobrazbe,
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa.