Interni oglas za popunu dužnosti u inozemstvu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
popunu dužnosti u inozemstvu

1. Provedbeni časnik (Action Officer Info Ops / Psy Ops), OF-4/3, MPC-21, DCOS OPS,Military Planning and Conduct Capability (MPCC), European Union – Military Staff (EU MS), Bruxelles, K. Belgija

Uvjeti:

  • osobni čin: bojnik – pukovnik
  • znanje engleskog jezika: SLP 3333
  • sigurnosni certifikat: NATO/EU SECRET
  • iskustvo u međunarodnim operacijama i operativnom planiranju
  • ostali uvjeti propisani opisom posla

Predviđeno upućivanje na dužnost: srpanj – kolovoz 2021. na razdoblje do četiri godine.

2. voditelj odsjeka (Artillery TBMD), ID FIRES, OF-3/OF-4, Multinacionalno divizijsko zapovjedništvo – Centar (HQ MND-C), Székesfehérvár, Mađarska

Uvjeti:

  • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova

Predviđeno upućivanje na dužnost: srpanj – kolovoz 2021. na razdoblje do tri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Ukoliko se zainteresirani kandidati prijavljuju na više dužnosti molimo da za svaku dužnost koju se prijavljuju dostave zasebnu prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.