Interni oglas za popunu dužnosti u međunarodnim organizacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

PONOVNA OBJAVA
INTERNOG OGLASA

za popunu dužnosti u međunarodnim organizacijama

1. LANDCOM HQ, Izmir, Republika Turska
Dužnost: stožerni dočasnik (SIGINT Ops), OR-7, DCOS Operations, G2 Division

Uvjeti:

  • osobni čin: narednik – nadnarednik
  • znanje engleskog jezika: SLP 3322
  • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja: srpanj/kolovoz 2021. na razdoblje do četiri godine.

2. operativni časnik/djelatnik (Operations manager), Centar za sigurnosnu suradnju (RACVIAC), Rakitje, RH

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer / za DVO čin bojnik – pukovnik
  • odgovarajuća vojna izobrazba za DVO
  • znanje engleskog jezika: SLP 3333
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: studeni 2021. na rok do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Ministarstva obrane.