Interni oglas za popunu dužnosti u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga – MSAP TC, Zadar

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga – MSAP TC, Zadar

1. Dužnost: MSAP TC Operativni časnik (MSAP TC Operations Officer), OF-3/OF-4

Uvjeti:

  • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
  • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
  • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

2. Dužnost: MSAP TC Non Rated Crew Member Advisor (MSAP TC NRCM ADV), OR-4/OR-5/OR-6

Uvjeti:

  • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
  • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
  • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022. na razdoblje do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.