Interni oglas za popunu dužnosti u MSAP-TC i RACVIAC-u

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u MSAP-TC i RACVIAC-u

1. Međunarodno središte za obuku specijalnih zračnih snaga – MSAP-TC, Zadar
    Dužnost: Legal Advisor, OF-2/OF-3 ili civilni ekvivalent

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: siječanj 2022. na razdoblje do četiri godine

2. RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje, R. Hrvatska
    Dužnost: Vozač/administrativni referent, OR-5 / OR-7

Uvjeti:

 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • najmanje pet godina iskustva u poslovima vožnje
 • osnovne poznavanje standardnih administrativnih i logističkih poslova
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
 • znanje engleskog jezika: STANAG 1111 ili ALCPT 60%
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: siječanj 2022. na razdoblje do četiri godine.

3. RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje, R. Hrvatska
    Dužnost: Vozač/administrativni referent, OR-4 / OR-6

Uvjeti:

 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • najmanje pet godina iskustva u poslovima vožnje
 • znanje engleskog jezika: STANAG 1111 ili ALCPT 60%
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: veljača 2022. na razdoblje do četiri godine

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja, STANAG test vrijedi tri godine od testiranja). Ako traženo nemaju u trenutku podnošenja prijave, a ispunjavaju ostale uvijete, upućujemo kandidate da preko svojih ustrojstvenih cjelina organiziraju testiranje engleskog jezika te dostave rezultate istog najkasnije do trenutka objave poziva za razgovor pred povjerenstvom.