Interni oglas za popunu dužnosti u Multinacionalnom divizijskom zapovjedništvu – Centar (HQ MND-C), Székesfehérvár, Mađarska

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO OBRANE 
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u Multinacionalnom divizijskom zapovjedništvu- Centar (HQ MND-C), Székesfehérvár, Mađarska

 

1. voditelj odjela (G35), OF-4

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na poziciju je srpanj 2020.

2. voditelj odjela (Log Plans), OF- 3/4

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na poziciju je rujan 2020.

3. voditelj odsjeka (Artillery TBMD), ID FIRES, OF-3/4

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na poziciju je rujan 2020.

4. voditelj odsjeka (CCIRM), G2, OF-2/3

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na poziciju je siječanj 2021.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provesti će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim na dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama Ministarstva obrane RH.