Interni oglas za popunu dužnosti u RACVIAC-u

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 
 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 
 

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti u RACVIAC-u

1. Čelnik administrativno financijskog odjela, OF-3 – OF4, L-3, RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje

Uvjeti:

  • znanje engleskog jezika: SLP 3332 ili ALCPT 85%
  • voditeljsko iskustvo na poslovima financijske i logističke struke ili administrativnim poslovima
  • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na razdoblje do četiri godine.

2. Programme Leader for C-WMD Network, OF-4 – OF-5, L-3, RACVIAC, Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje

Uvjeti:

  • znanje engleskog jezika SLP 3333 ili ALCPT 85%
  • iskustvo u radu iz područja obrambene politike
  • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na razdoblje do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Ukoliko se kandidati prijavljuju na više dužnosti potrebno je za svaku od tih dužnosti dostaviti zasebnu prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.