Interni oglas za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju

1. djelatnik za provedbu programa (SSR – reforme sigurnosnog sustava), Centar za sigurnosnu suradnju (RACVIAC), Rakitje, RH – jedan izvršitelj

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer / za DVO čin bojnik-brigadir
  • odgovarajuća vojna izobrazba za DVO
  • znanje engleskog jezika SLP 3232
  • iskustvo u radu iz područja obrambene politike
  • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: listopad 2021. na rok do četiri godine.

2. operativni časnik/djelatnik (Operations manager), Centar za sigurnosnu suradnju (RACVIAC), Rakitje, RH – jedan izvršitelj

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer / za DVO čin bojnik – pukovnik
  • odgovarajuća vojna izobrazba za DVO
  • znanje engleskog jezika: SLP 3333
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: studeni 2021. na rok do četiri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Ukoliko se zainteresirani kandidati prijavljuju na više dužnosti molimo da za svaku dužnost koju se prijavljuju dostave zasebnu prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.