Interni oglas za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju sa sjedištem u Rakitju

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju 

sa sjedištem u Rakitju

Zamjenik direktora, OF-5 / OF-7

 

Uvjeti:

  • osobni čin: brigadir – general bojnik 
  • znanje engleskog jezika: SLP 3333 ili ALPCT 85%
  • završena Intergranska Zapovjedno stožerna izobrazba ili Ratna škola
  • iskustvo rada na zapovjednim i stožernim pozicijama ili drugim čelnim pozicijama
  • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET

Dužnost se popunjava u trajanju od tri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa.