Interni oglas za popunu dužnosti u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti

u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija – jedan izvršitelj/ica

Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju Služba za NATO i Europsku uniju
Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora 

Dužnost: Voditelj odjela

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilisni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilisni studij iii specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer ili biotehnički smjer
  • najmanje 4 godine radnog iskustva, poželjno iz područja NATO-a
  • aktivno znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85 % (važeći rezultati testa)
  • državni ispit II razine
  • sigurnosno uvjerenje: NATO/EU SECRET

 

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz 2022. na razdoblje do četiri godine

Rok za podnošenje prijava je osam (8) od dana objave ovog raspisa na Glavnom portalu Ministarstva obrane. Zainteresirani državni službenici koji ispunjavaju navedene uvjete, svoje prijave sa životopisom dostavljaju Službi za državne službenike i namještenike Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima.

Osoba za kontakt u Upravi za obrambenu politiku, Sektoru za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju je čn Gordana Ciglar, tel: 68 892, e-mail: gborosak@morh.hr.