Interni oglas za popunu dužnosti u Stalnom predstavništvu RH pri NATO

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u Stalnom predstavništvu RH pri NATO

1. Načelnik odjela – zamjenik Vojnog predstavnika za EU, Odjel za EU, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog Saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:

 • ustrojbeni čin: brigadir
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3332 ili ALCPT 85%,
 • četvrta razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe,
 • sigurnosni certifikat: NATO/EU SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:

 • PDS/magistar znanosti,
 • znanje francuskog jezika
 • iskustvo u obnašanju zapovjednih i voditeljskih dužnosti na operativnoj i strategijskoj razini
 • tečaj strategijskog planiranja
 • međunarodna izobrazba
 • poznavanje sigurnosne politike EU

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2021. na rok do četiri godine.

2. Stožerni administrativni dočasnik, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog Saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:

 • ustrojbeni čin: časnički namjesnik
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
 • SSS
 • završena napredna dočasnička izobrazba
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Dopunski (poželjni) uvjeti:

 • visoka dočasnička izobrazba
 • znanje francuskog jezika

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: listopad 2021. na rok do četiri godine

3. Stožerni dočasnik za KIS, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU, Stalno predstavništvo RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog Saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Obavezni uvjeti:

 • ustrojbeni čin: stožerni narednik
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 80%,
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET,
 • SSS elektrotehničkog ili informatičkog smjera
 • završena napredna dočasnička izobrazba

Dopunski (poželjni) uvjeti radnog mjesta:

 • visoka dočasnička izobrazba
 • znanje francuskog jezika,
 • CISCO akademija,
 • informatička izobrazba iz područja softvera

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz/rujan 2021. na rok do četiri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.