Interni oglas za popunu dužnosti vojnih izaslanika RH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

 

Na temelju članka 52. stavka 1. i 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti vojnih izaslanika RH

 

1. vojni izaslanik Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, Republici Estoniji, Republici Latviji i Republici Litvi sa sjedištem u Varšavi

 •  ustrojbeni čin: brigadir
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe

Poželjni uvjeti:

 • vojno diplomatska izobrazba,
 • međunarodni tečajevi iz područja diplomacije,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: polovica 2021. na rok od četiri godine

2. vojni izaslanik Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji, Republici Albaniji i Republici Kosovo sa sjedištem u Skopju

 • ustrojbeni čin: brigadir
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe

Poželjni uvjeti:

 • vojno diplomatska izobrazba,
 • međunarodni tečajevi iz područja diplomacije,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: polovica 2021. na rok od četiri godine

3. vojni izaslanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj i Češkoj Republici sa sjedištem u Berlinu

 • ustrojbeni čin: brigadir
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • znanje njemačkog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%
 • znanje engleskog jezika: ALCPT 85%,
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe

Poželjni uvjeti:

 • tečajevi iz područja diplomacije,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: polovica 2021. na rok od četiri godine

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.