Interni oglas za popunu dužnosti vojnog izaslanika Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti vojnog izaslanika Republike Hrvatske

1. vojni izaslanik Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu

 • ustrojbeni čin: brigadir
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe

Poželjni uvjeti:

 • vojno diplomatska izobrazba,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prva polovica 2022. godine na rok do četiri godine

2. vojni izaslanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji sa sjedištem u Moskvi

 • ustrojbeni čin: brigadir
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe

Poželjni uvjeti:

 • znanje ruskog jezika
 • vojno diplomatska izobrazba,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: druga polovica 2022. na rok do četiri godine

3. pomoćnik vojnog izaslanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama sa sjedištem u Washingtonu

 • ustrojbeni čin: bojnik
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
 • druga razina slijedno rastuće časničke izobrazbe

Poželjni uvjeti:

 • vojno diplomatska izobrazba,
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022. na rok do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja, STANAG test vrijedi tri godine od testiranja). Ako traženo nemaju u trenutku podnošenja prijave, a ispunjavaju ostale uvijete, upućujemo kandidate da preko svojih ustrojstvenih cjelina organiziraju testiranje engleskog jezika te dostave rezultate istog najkasnije do trenutka objave poziva za razgovor pred povjerenstvom.