Interni oglas za popunu dužnosti Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU, Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 52. stavaka 1. i 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) objavljuje se

 

INTERNI OGLAS

 

za popunu dužnosti Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU,
Vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO i EU
u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske
pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Uvjeti:

 • ustrojbeni čin: general-pukovnik/viceadmiral
 • najmanje diplomski sveučilišni ili stručni studij
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili ALCPT 85 %
 • četvrta razina slijedno-rastuće izobrazbe za časnike
 • najmanje tri godine iskustva u zapovijedanju postrojbom razine bojne i više
 • najmanje dvije godine iskustva u obnašanju dužnosti ustrojbenog čina brigadni general (ili više) na razini Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske ili
  grana Oružanih snaga Republike Hrvatske
 • iskustvo u radu NATO, EU ili UN međunarodnom okruženju
 • nacionalni certifikat: TAJNO
 • NATO certifikat: COSMIC TOP SECRET/ATOMAL
 • EU certifikat: SECRET

Predviđeno upućivanje na dužnost: listopad 2023., na razdoblje do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijavu sa životopisom kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave ovoga internog oglasa na web stranici Ministarstva obrane i glavnom portalu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske u sustavu LOTUS.

Ovim internim oglasom stavlja se izvan snage interni oglas za popunu dužnosti Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU, Vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, koji je bio objavljen 22. travnja 2022.