Interni oglas za popunu popunu NATO dužnosti u 2023. godini

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu popunu NATO dužnosti u 2023. godini

1.Branch Head (Country Engagement), OF-5, Partnership Directorate, Military Cooperation Division, SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija,

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • iskustvo u multinacionalnom radnom okružju (poželjno)
 • iskustvo rada na strateškoj razini
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine.

2. stožerni časnik za nadzor zračnog prostora (Air Survellance), OF-3, Combined Air Operations Centre (CAOC), Torrejon, Kraljevina Španjolska

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: veljača 2023. na rok do četiri godine.

3. stožerni časnik (Joint Operations), Strategic Employment Directorate, Comprehensive Crisis and Ops Mgt Centre (CCOMC), OF-4, SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine.

4. stožerni dočasnik (Training and Exercise Administration), OR-6, Plans Directorate, J7 Division, JFC Brunssum, Kraljevina Nizozemska

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3322
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine.

5. Watchkeeper, OR-8, Operations Directorate, J3 Division, JFC Napulj, Talijanska Republika

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3322
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine

6. stožerni časnik (Plans and Policy Advisor) – OF-4 NATO Ured za vezu, Beograd, Republika Srbija

Uvjeti:

 • minimalno treća razina časničke izobrazbe
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine

7. stožerni časnik (Air Policing), OF-3, Operations Directorate, Operations Centre, HQ Allied Air Command Ramstein, Savezna Republika Njemačka

Uvjeti:

 • rod: ratno zrakoplovstvo
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
 • iskustvo rada u području Air Policing-a
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine

8. Surveillance Controller, OF-2, Operations Wing, ISR Squadron, NATO AGSF, ZB Sigonella, Catania, Talijanska Republika

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • minimalno 4 godine rada u obavještajnom rodu borbene potpore, te 2 godine u IMINT obavještajnoj disciplini

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine.

9. stožerni časnik – analitičar operacija u kibernetičkom prostoru (Cyberspace Operations Analyst), OF-3, Cyberspace Directorate, SHAPE, Mons, Kraljevina Belgija

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET/A
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz 2023. na rok do četiri godine.

10. stožerni časnik (Future Operations), OF-3, Multinational Division North East (MND NE), Elblag, Republika Poljska

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine.

11. stožerni časnik (LOGFAS Training and Education)), OF 1/2, Joint Support and Enabling Command (JSEC), Ulm, SR Njemačka

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023.

12. stožerni časnik (Training Coordination and eLearning), OF-3/OF-4, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE), Tallin, Republika Estonija

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2023. na rok do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Ukoliko se kandidati prijavljuju na više dužnosti potrebno je za svaku od tih dužnosti dostaviti zasebnu prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave internog oglasa u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.