Interni oglas za popunu pozicija u Nacionalnom vojnom predstavništvu RH pri ACO

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu pozicija u Nacionalnom vojnom predstavništvu RH pri ACO:

1. Nacionalno vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri Savezničkom zapovjedništvu za operacije (ACO), Mons, Kraljevina Belgija
Dužnost: stožerni časnik za operacije

Uvjeti:

  • osobni čin: brigadir
  • Intergranska zapovjedno-stožerna škola
  • znanje engleskog jezika: STANAG 3332 ili ALCPT 85%
  • sudjelovanje u međunarodnim operacijama/misijama
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj/kolovoz 2022.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT – jednu godinu) prilikom podnošenja prijave ili najkasnije do zaključenja internog oglasa.