Interni oglas za popunu radnih mjesta u Upravi za obrambenu politiku

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunu radnih mjesta u Upravi za obrambenu politiku
(Sektor za obrambenu politiku i planiranje i Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju)

1. SEKTOR ZA OBRAMBENU POLITIKU I PLANIRANJE

Služba za obrambenu politiku
Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PITANJA OPERATIVNE OBRAMBENE POLITIKE

Uvjeti:

 • Ustrojbeni čin: pukovnik
 • Ustrojbeni VSSp: D10PC53
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, društveni, humanistički, prirodni ili tehnički smjer
 • Aktivno znanje engleskog jezika

2. SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST I OBRAMBENU SURADNJU

Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost
Odjel za nadzor naoružanja
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA BEČKI DOKUMENT (BD)

 • Ustrojbeni čin: pukovnik
 • Ustrojbeni VSSp: D10PC53
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, društveni, humanistički, tehnički ili prirodni smjer
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Posebna vojna znanja

3. SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST I OBRAMBENU SURADNJU

Služba za NATO i EU
Odjel za EU
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA EU

 • Ustrojbeni čin: pukovnik
 • Ustrojbeni VSSp: D10PC53
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, društveni, humanistički, prirodni ili tehnički smjer
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave oglasa u „Hrvatskom vojniku“.