Interni oglas za popunu radnog mjesta u Odjelu za personalnu potporu 27062014

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službl u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine”, br. 73/13), objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu radnog mjesta u Odjelu za personalnu potporu u Službi za potporu i kvalltetu živlienja Sektora za potporu upravijanja ljudskim resursima

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK

Uvjeti:

 

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij integrirani preddiplomski sveučifišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke
  • čin: pukovnik

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prjave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za Ijudske resurse, Stančičeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od datuma objave oglasa u „Hrvatskom vojniku”.