Interni oglas za popunu radnog mjesta u Samostalnom odjelu za protokol

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24) i Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa i javnog natječaja, KLASA: 023-03/22-03/1, URBROJ: 512-01-22-531 od 1. srpnja 2022., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta u Samostalnom odjelu za protokol

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PROTOKOL, 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • Ustrojbeni čin: bojnik
  • Ustrojbeni VSSp: D01PC42
  • prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer

Ostali stručni uvjeti

  • znanje engleskog jezika ili njemačkog jezika

Mjesto službe: Zagreb

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.