Interni oglas  za popunu radnog mjesta u Upravi za ljudske potencijale, Sektoru za potporu ljudskim potencijalima, Službi za integraciju raščlambe i planiranje, Odjelu za raščlambe i simulacije

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunu radnog mjesta u Upravi za ljudske potencijale, Sektoru za potporu ljudskim potencijalima, Službi za integraciju raščlambe i planiranje, Odjelu za raščlambe i simulacije

1.    VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA RAŠČLAMBE, 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • ustrojbeni čin: pukovnik
  • ustrojbeni VSSp: D01PC53
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog ili humanističkog ili tehničkog ili prirodnog smjera
  • poznavanje engleskog jezika ili njemačkog jezika

Poželjni uvjeti:

  • poznavanje rada s bazama podataka

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za potporu ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.