Interni oglas za popunu ustrojbenih mjesta Vojnih specijalista u OS RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i članka 10. Pravilnika o vojnim specijalistima („Narodne novine“, broj: 41/17), a u skladu s Popisom posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.), objavljuje

 

INTERNI OGLAS

ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA U OS RH

HRVATSKA KOPNENA VOJSKA

TOPNIČKO-RAKETNA PUKOVNIJA

1. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za raketne sustave za vatrenu potporu)
2. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 46 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za topničko naoružanje)
3. TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 59 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na gusjenicama)

HRVATSKA RATNA MORNARICA

POMORSKA BAZA SPLIT

4. GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS61, poručnik vojni specijalist, mjesto službe: Pula – 1 izvršitelj (redni broj 34 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
5. GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS61, poručnik vojni specijalist, mjesto službe: Ploče – 1 izvršitelj (redni broj 34 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
6. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31ES21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj (redni broj 72 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
7. RUKOVATELJ SREDSTAVA KLASE V, VSSp: 31CS51, stožerni narednik vojni specijalist, mjesto službe: Ploče – 1 izvršitelj (redni broj 67 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
8. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Ploče – 1 izvršitelj (redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

SREDIŠTE ZA OBUKU HRM „PETAR KREŠIMIR IV“

9. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31ES31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj (redni broj 73 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO

93. KRILO

10. ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR, VSSp: 31JS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zemunik Donji – 1 izvršitelj (redni broj 84 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU

REMONTNI ZAVOD

11. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za topničko naoružanje)
12. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za raketne sustave za vatrenu potporu)
13. TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja (redni broj 58 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za vozila na kotačima)
14. TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja (redni broj 58 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za vozila na gusjenicama)
15. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31DS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 69 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za pogonsku opremu)
16. TEHNIČAR ZA AGREGATE I IZVORE STRUJE, VSSp: 31BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 57 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tehničar za agregate i izvore struje)

BOJNA ZA OPSKRBU

17. PIROTEHNIČAR TEHNIČKE SLUŽBE, VSSp: 31CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Trbounje – 1 izvršitelj (redni broj 63 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

ORKESTAR OS

18. GLAZBENIK PRVI PULT, VSSp: 42AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj (redni broj 115 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – saksofonist)

BOJNA ZA OPĆU LOGISTIČKU POTPORU

19. TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Benkovac – 1 izvršitelj (redni broj 58 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za vozila na kotačima)

PRISTOŽERNE POSTROJBE

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA KIBERNETIČKI PROSTOR

20. ČASNIK ZA INFORMATIKU, VSSp: 18PS71, natporučnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 2 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
21. ČASNIK ZA SIGURNOSNO TESTIRANJE SIGURNOSNO INFORMACIJSKIH SUSTAVA, VSSp: 18PS71, natporučnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 5 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
22. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja (redni broj 10 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
23. DOČASNIK ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 8 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

POČASNO-ZAŠTITNA BOJNA

24. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS51, stožerni narednik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 107 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
25. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 107 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
26. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Brijuni – 1 izvršitelj (redni broj 107 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

Stručna sprema i uvjeti za popunu navedenih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista navedeni su u Popisu posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.).

Navedeni Popis personalni djelatnici ustrojstvenih jedinica dužni su dati na uvid svim zainteresiranim kandidatima.

Jedan kandidat može se javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Ustrojbena mjesta navedena ovim oglasom, u skladu s odredbom članka 46. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, popunjavaju se prijmom osoblja iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika, časnika, službenika i namještenika.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

Zainteresirani kandidati prijave na interni oglas s dokumentima koji dokazuju da ispunjavaju sve propisane uvjete za prijam u kategoriju vojnog specijalista dostavljaju putem pošte, preporučenom pošiljkom, Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, 30 dana od dana objave oglasa u „Hrvatskom vojniku“.