Interni oglas za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista u OSRH

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i članka 10. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/17), a u skladu s Popisom posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.), objavljuje

 

INTERNI OGLAS

ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA U OSRH

 

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU

REMONTNI ZAVOD

  1. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za PZ topničko naoružanje)
  2. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za pješačko naoružanje)
  3. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE (TEHNIČAR-SPECIJALIZIRANI, VSSp; 31PS21), VSSp: 31DS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 69 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – mehaničar za pogonsku opremu)
  4. TEHNIČAR ZA AGREGATE I IZVORE STRUJE, VSSp: 31BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 57 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tehničar za agregate i izvore struje)

PRISTOŽERNE POSTROJBE

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA KIBERNETIČKI PROSTOR

  1. ČASNIK ZA INFORMATIKU, D18PS71, natporučnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja (redni broj 2 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
  2. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj (redni broj 10 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)

Stručna sprema i uvjeti za popunu navedenih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista navedeni su u Popisu posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.).

Personalni djelatnici ustrojstvenih jedinica dužni su navedeni Popis dati na uvid svim zainteresiranim kandidatima.

Jedan kandidat može se javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Ustrojbena mjesta navedena u ovom oglasu, u skladu s odredbom članka 46. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, popunjavaju se prijmom osoblja iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika, časnika, službenika i namještenika.

Kandidati moraju, osim propisanih uvjeta, ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

Zainteresirani kandidati prijave na interni oglas s dokumentima koji dokazuju da ispunjavaju sve propisane uvjete za prijam u kategoriju vojnog specijalista dostavljaju poštom, kao preporučenu pošiljku, Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Glavnom portalu MORH-a i OSRH-a u sustavu “LOTUS”.