Interni oglas za popunu vojničkih i dočasničkih dužnosti u Bojni za specijalna djelovanja

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ORUŽANE SNAGE RH

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU
SREDIŠNJICA ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu vojničkih i dočasničkih dužnosti
u Bojni za specijalna djelovanja

KRITERIJI ZA PRIJAVU KANDIDATA

Kandidat, uz opće uvjete utvrđene člankom 34. i 35. Zakona o službi u oružanim snagama RH („NN“, broj 73/13), mora ispunjavati sljedeće temeljne kriterije:

 • dragovoljnost za upućivanje na selekcijski postupak i obuku te raspored na dužnost u Bojnu za specijalna djelovanja (u daljnjem tekstu BSD),
 • osobni čin skupnik do narednik za raspored na dočasničke dužnosti,
 • navršena 1 (jedna) godina i jedan dan djelatne vojne službe na dan početka Temeljne obuke za specijalna djelovanja,
 • vojnik mlađi od 27 godina u tekućoj kalendarskoj godini,
 • dočasnik mlađi od 35 godina,
 • vojnik i dočasnik s najmanje III. stupnjem završene civilne izobrazbe,
 • prolazna  ocjena tjelesne sposobnosti za III. kategoriju osoblja,
 • psihička sposobnost za raspored na dužnost/skupinu dužnosti u sastavu BSD-a,
 • izvršena sigurnosna provjera.

Kandidati tijekom Temeljne obuke za specijalna djelovanja trebaju ispuniti sljedeće kriterije za raspored na dužnosti u sastavu BSD-a:

 • zdravstvena sposobnost za raspored na dužnost/skupinu dužnosti temeljem Popisa minimalnih zdravstvenih zahtjeva za odabir i raspoređivanje – rotaciju u ustrojstvene jedinice OS RH s posebnim uvjetima popune,
 • prolazna  ocjena tjelesne sposobnosti za I. kategoriju osoblja,
 • plivač.

Zainteresirani kandidati dostavljaju popunjenu prijavu na obrascu “Prijavnica za popunu ustrojstvenih jedinica OS RH s posebnim uvjetima popune” putem:

 • matične ustrojstvene jedinice kandidata dostavom izravno u Središnjicu za upravljanje osobljem (fax broj 01/37-84-604),
 • putem promidžbenog tima,
 • neposredno u Središnjicu za upravljanje osobljem, vojarna “Ilica 256b”, 10000 Zagreb ili na fax: 01/37-84-604 do 05. veljače 2014. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/37-84-636