Interni oglas za prijem i raspored na slobodna ustrojbena mjesta vojnih specijalista u Oružanim snagama Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju odredbe članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i odredbe članka 11. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine br.41/17), objavljuje

INTERNI OGLAS
ZA PRIJEM I RASPORED NA SLOBODNA USTROJBENA MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE:

 1. ČASNIK ZA INFORMATIKU, VSSp: 18PS71, natporučnik vojni specijalist/poručnik fregate vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 4 izvršitelja
 2. ČASNIK ZA INFORMATIKU, VSSp: 18PS61, poručnik vojni specijalist/poručnik korvete  vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 3 izvršitelja
 3. ČASNIK ZA SIGURNOSNO TESTIRANJE SIGURNOSNO INFORMACIJSKIH SUSTAVA, VSSp: 18PS71, natporučnik vojni specijalist/poručnik fregate vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja
 4. DOČASNIK ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, VSSp: 18CS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 5. DOČASNIK ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 3 izvršitelja
 6. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Varaždin – 1 izvršitelj
 7. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Slunj – 1 izvršitelj
 8. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Gašinci – 1 izvršitelj
 9. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 10. DOČASNIK ZA PROGRAMIRANJE, VSSp: 18CS51, stožerni narednik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 11. DOČASNIK ZA RAČUNALNE MREŽE, VSSp: 18BS51, stožerni narednik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 12. DOČASNIK ZA RAČUNALNE MREŽE, VSSp: 18BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja
 13. DOČASNIK ZA RAČUNALNE SUSTAVE, VSSp: 18CS51, stožerni narednik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 14. DOČASNIK ZA RAČUNALNE SUSTAVE, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 15. DOČASNIK ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 16. DOČASNIK ZA BESPOSADNE SUSTAVE, VSSp: 22CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Velika Buna – 3 izvršitelja
 17. DOČASNIK ZA TEHNIČKO UPRAVLJANJE SUSTAVIMA ZA EI, VSSp: 22AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Đakovo – 1 izvršitelj
 18. DOČASNIK ZA EI NEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA, VSSp: 22AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Đakovo – 2 izvršitelja
 19. DOČASNIK ZA TEHNIČKU ANALIZU SIGNALA, VSSp: 22AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Đakovo – 1 izvršitelj
 20. DOČASNIK ZA EI KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA, VSSp: 22AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Đakovo – 4 izvršitelja
 21. DOČASNIK ZA EI KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA, VSSp: 22AS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Divulje – 1 izvršitelj
 22. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE (mehaničar za topničko naoružanje), VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 23. TEHNIČAR ZA VOZILA (mehaničar za vozila na gusjenicama), VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 5 izvršitelja
 24. TEHNIČAR ZA VOZILA (autoelektričar za bojna vozila na kotačima), VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 3 izvršitelja
 25. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 4 izvršitelja
 26. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja
 27. TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja
 28. TEHNIČAR SPECIJALIZIRANI – DEFEKTANT, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 29. TEHNIČAR ZA VOZILA (mehaničar za inženjerijske strojeve i priključne uređaje), VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 30. TEHNIČAR ZA NBKO OPREMU, VSSp: 31AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe. Zagreb – 1 izvršitelj
 31. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE (mehaničar za topničko naoružanje), VSSp: 31AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 32. TEHNIČAR ZA VOZILA (mehaničar za vozila na gusjenicama), VSSp: 31BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj
 33. ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR, VSSp: 31HS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Velika Gorica – Pleso – 1 izvršitelj
 34. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Pleso – 1 izvršitelj
 35. DENTALNI ASISTENT, VSSp: 33BS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Divulje – 1 izvršitelj.

Stručna sprema i uvjeti za popunu navedenih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista navedeni su u Izmjenama i dopunama Popisa posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista KLASA: 033-01/18-01/1, URBROJ: 512-06-18-16 od 26. lipnja 2018. koji su personalni djelatnici ustrojstvenih jedinica dužni dati na uvid svim zainteresiranim kandidatima.

Jedan kandidat može se javiti na više ustrojbenih mjesta iz oglasa.

Ustrojbena mjesta navedena ovim oglasom, u skladu s odredbom članka 46. Zakona  o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, popunjavaju se prijmom osoblja iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika, časnika, službenika i namještenika.

Prijave sa životopisom, na interni oglas dostavljaju se putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b,  10 000 Zagreb, tel.01/3786-862.

Kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.