Interni oglas za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima uz rad u akademskoj godini 2020./2021. uz potporu Ministarstva obrane

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16, 30/18, 125/19) i članka 60. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi (Klasa: 023-03/16-04/18, Urbroj: 512-01-17-4 od 23. veljače 2017.), objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 

            za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima uz rad u akademskoj godini 2020./2021. uz potporu Ministarstva obrane:

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI  

Znanstveno polje:ELEKTROTEHNIKA
Znanstvena grana: – sve grane
  
Znanstveno polje:TEHNOLOGIJA PROMETA I TRANSPORT
Znanstvena grana: – sve grane
  
Znanstveno polje:

Znanstvena grana:  

STROJARSTVO

– sve grane

  
  

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI 

Znanstveno polje:KEMIJA
Znanstvena grana: – sve grane
  
 IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI 
Znanstveno polje:POLITOLOGIJA
Znanstvena grana: – sve grane
  
Znanstveno polje:INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Znanstvena grana: – Organizacija i i informatika

– Informacijsko i programsko inženjerstvo

– Informacijski sustavi i informatologija 

– Komunikologija

  
Znanstveno polje:PEDAGOGIJA
Znanstvena grana: – Andragogija
 – Visokoškolska pedagogija

– Opća pedagogija

– Posebne pedagogije

  
Znanstveno polje:SOCIOLOGIJA
Znanstvena grana: – sve grane
  
Znanstveno polje:EKONOMIJA
Znanstvena grana: – sve grane
  

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:POVIJEST
Znanstvena grana: – Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
  
Znanstveno polje:TEOLOGIJA
 – Pastoralna teologija
  

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI 

Znanstveno polje: GEOGRAFIJA
Znanstvena grana:– sve grane

 

Na interni oglas mogu se prijaviti kandidati koji su završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućih znanstvenih polja i ispunjavaju opće uvjete iz javnog natječaja visokog učilišta za upis ili kandidati već upisani na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ranijim akademskim godinama iz znanstvenih područja, polja i grana navedenih u ovom internom oglasu.

UVJETI ZA PRIJAVU NA INTERNI OGLAS :

  • djelatna vojna osoba (najmanje osobnog čina natporučnika – poručnika fregate )
  • državni službenik s najmanje 5 godina radnog iskustva i koji sudjeluje u nastavi na sveučilišnim preddiplomskim vojnim studijskim programima
  • službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od “dobar” za djelatne vojne osobe ili “uspješan” za državne službenike i namještenike
  • znanje engleskog jezika najmanje 85% po metodi ALCPT/ECL ili STANAG 2222
  • spremnost angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”

UZ PRIJAVU NA INTERNI OGLAS POTREBNO JE PRILOŽITI:

  • životopis s podacima za kontakt (adresa, telefon, e-mail)
  • presliku diplome/potvrde o završetku studija (kandidati koji su završili diplomski studij ili stekli magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja)
  • presliku indeksa s položenim ispitima i potvrdu o zadnje upisanom semestru (kandidati upisani na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije)
  • motivacijsko pismo (pismo namjere) s uključenom izjavom o spremnosti angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
  • dokaz o objavljenim stručnim/znanstvenim radovima iz znanstvenog područja/polja upisa

Kandidati prijave za školovanje na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske trebaju dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave po internom oglasu je 17. travnja 2020. godine.