Interni oglas za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz rad u akademskoj godini 2021./2022. uz potporu Ministarstva obrane

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16, 30/18, 125/19) i članka 60. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi (“Narodne novine”, br. 19/17, 126/17, 28/18, 80/19), objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz rad u akademskoj godini 2021./2022. uz potporu Ministarstva obrane:

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje: STROJARSTVO
Znanstvena grana: – sve grane
   
Znanstveno polje: TEHNOLOGIJA PROMETA I TRANSPORT
Znanstvena grana: – sve grane
 
Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

ELEKTROTEHNIKA

– sve grane

   
Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

GRAĐEVINARSTVO

– sve grane

   
Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

RAČUNARSTVO

– sve grane

Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

TEMELJNE TEHNIČKE ZNANOSTI

– sve grane

Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

GEODEZIJA

– sve grane

 IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI

Znanstveno polje: KEMIJA
Znanstvena grana: – sve grane
   
Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

GEOLOGIJA

– sve grane

   

 IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Znanstveno polje: POLITOLOGIJA
Znanstvena grana: – sve grane
 
Znanstveno polje: INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Znanstvena grana: – Organizacija i i informatika
– Informacijsko i programsko inženjerstvo
– Informacijski sustavi i informatologija
– Komunikologija
Znanstveno polje: PEDAGOGIJA
Znanstvena grana: – Andragogija
  – Visokoškolska pedagogija
– Opća pedagogija
– Posebne pedagogije
 
Znanstveno polje: SOCIOLOGIJA
Znanstvena grana: – sve grane
Znanstveno polje: PSIHOLOGIJA
Znanstvena grana: – sve grane
Znanstveno polje:

Znanstvena grana:

PRAVO

– sve grane

 IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 

Znanstveno polje: POVIJEST
Znanstvena grana: – Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Znanstveno polje: VOJNO-OBRAMBENE I SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNE ZNANOSTI I UMIJEĆE
Znanstveno polje: GEOGRAFIJA
Znanstvena grana: – sve grane

Na interni oglas mogu se prijaviti kandidati koji su završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućih znanstvenih polja i ispunjavaju opće uvjete iz javnog natječaja visokog učilišta za upis ili kandidati već upisani na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ranijim akademskim godinama iz znanstvenih područja, polja i grana navedenih u ovom internom oglasu.

UVJETI ZA PRIJAVU NA INTERNI OGLAS:

  • djelatna vojna osoba (najmanje osobnog čina natporučnika – poručnika fregate)
  • državni službenik s najmanje 5 godina radnog iskustva
  • službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od „dobar“ za djelatne vojne osobe ili „uspješan“ za državne službenike i namještenike
  • znanje engleskog jezika najmanje 85% po metodi ALCPT/ECL ili STANAG 2222
  • spremnost angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”

UZ PRIJAVU NA INTERNI OGLAS POTREBNO JE PRILOŽITI:

  • životopis s podacima za kontakt (adresa, telefon, e-mail)
  • presliku diplome/potvrde o završetku studija (kandidati koji su završili diplomski studij ili stekli magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja)
  • presliku indeksa s položenim ispitima i potvrdu o zadnje upisanom semestru (kandidati upisani na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije)
  • motivacijsko pismo (pismo namjere) s uključenom izjavom o spremnosti angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”
  • dokaz o objavljenim stručnim/znanstvenim radovima iz znanstvenog područja/polja upisa

Kandidati prijave za školovanje na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske trebaju dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave po Internom oglasu je 16. travnja 2021. godine.