Interni oglas za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz rad u akademskoj godini 2022./2023. uz potporu Ministarstva obrane:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15 i 50/16, 30/18, 125/19) i članka 60. Pravilnika o izobrazbi (“Narodne novine”, br. 19/17, 126/17, 28/18, 80/19), objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz rad u akademskoj godini 2022./2023.
uz potporu Ministarstva obrane:

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
STROJARSTVO
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
TEHNOLOGIJA PROMETA I TRANSPORT
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
ELEKTROTEHNIKA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
TEMELJNE TEHNIČKE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
GRAĐEVINARSTVO
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
RAČUNARSTVO
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
GEODEZIJA
– sve grane

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
KEMIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
INTERDISCIPLINARNE PRIRODNE ZNANOST
– metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
POLITOLOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
PEDAGOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
SOCIOLOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
INTERDISCIPLINARNE DRUŠTVENE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
PSIHOLOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
PRAVO
– sve grane

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
POVIJEST
– Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Znanstveno polje:

 

VOJNO-OBRAMBENE I SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNE ZNANOSTI I UMIJEĆE
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
GEOGRAFIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
OBRAZOVNE ZNANOSTI

Na Interni oglas mogu se prijaviti kandidati koji su završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućih znanstvenih polja i ispunjavaju opće uvjete iz javnog natječaja visokog učilišta za upis ili kandidati već upisani na poslijediplomske (doktorske) sveučilišne studije u ranijim akademskim godinama iz znanstvenih područja, polja i grana navedenih u ovom internom oglasu.

Potpora Ministarstva obrane za školovanje na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz rad u akademskoj godini 2022./2023. odobrava se za studije u Republici Hrvatskoj, te za poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij iz znanstvenog polja Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće, koji se izvodi na Doktorskoj školi za vojne znanosti (Doctoral School of Military Sciences), Sveučilišta javnih službi (University of Public Service), Mađarska (htpps://en.uni-nke.hu/).

UVJETI ZA PRIJAVU NA INTERNI OGLAS :

 • djelatna vojna osoba (najmanje osobnog čina natporučnika – poručnika fregate )
 • za znanstveno polje “Tehnologija prometa i transport” djelatna vojna osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem Aeronautika – vojni pilot i diplomskim sveučilišnim studijem smjer Pomorstvo, Nautika ili Brodostrojarstvo
 • državni službenik s najmanje 5 godina radnog iskustva
 • službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od “dobar” za djelatne vojne osobe ili “uspješan” za državne službenike i namještenike
 • znanje engleskog jezika najmanje 75% po metodi ALCPT/ECL ili STANAG 2222
 • spremnost angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” odnosno Sveučilišta obrane i sigurnosti

UZ PRIJAVU NA INTERNI OGLAS POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • životopis s podacima za kontakt (adresa, telefon, e-mail)
 • presliku diplome/potvrde o završetku studija (kandidati koji su završili diplomski studij ili stekli magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja)
 • presliku indeksa s položenim ispitima i potvrdu o zadnje upisanom semestru (kandidati upisani na poslijediplomske (doktorske) sveučilišne studije)
 • motivacijsko pismo s uključenom izjavom o spremnosti angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” odnosno Sveučilišta obrane i sigurnosti
 • dokaz o objavljenim stručnim/znanstvenim radovima iz znanstvenog područja/polja upisa

Kandidati prijave za školovanje na poslijediplomskim (doktorskim) sveučilišnim studijima uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske trebaju dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave po Internom oglasu je 12. kolovoza 2022. godine.