Interni oglasa za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALETemeljem članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i članka 10. Pravilnika o vojnim specijalistima (“Narodne novine“, broj: 41/17), a u skladu s Izmjenama i dopunama Popisa posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/18-01/1, URBROJ: 512-06-18-16 od 26. lipnja 2018.), objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

 1. Hrvatska kopnena vojska, Dom zapovjedništva, DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Karlovac – 1 izvršitelj (redni broj 41 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za pješačko naoružanje)
 2. Hrvatska kopnena vojska, Bojna veze, DOČASNIK ZA RAČUNALNE SUSTAVE, VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Velika Gorica – 1 izvršitelj (redni broj 11 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 3. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU VSSp: 18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 9 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 4. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 39 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za pješačko naoružanje)
 5. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR SPECIJALIZIRANI – DEFEKTANT, VSSp: 31BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 56 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na kotačima)
 6. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 2 izvršitelja (redni broj 54 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na gusjenicama)
 7. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 50 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na gusjenicama)
 8. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 44 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za raketne sustave za vatrenu potporu)
 9. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR ZA AGREGATE I IZVORE STRUJE, VSSp: 31BS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 53 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 10. Hrvatska kopnena vojska, Topničko-raketna pukovnija, TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: Bjelovar – 1 izvršitelj (redni broj 54 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na kotačima)
 11. Hrvatska kopnena vojska, Opslužništvo vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Slunj – 1 izvršitelj (redni broj 50 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na kotačima)
 12. Hrvatska kopnena vojska, Opslužništvo vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, DOKTOR DENTALNE MEDICINE, VSSp: 33BS91, bojnik vojni specijalist, mjesto službe: Slunj – 1 izvršitelj (redni broj 34 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
 13. Hrvatska kopnena vojska, Opslužništvo vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: Slunj – 1 izvršitelj (redni broj 107 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 14. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, ČASNIK ZA RAKETNE SUSTAVE, VSSp: 31KS81, satnik vojni specijalist/poručnik bojnog broda vojni specijalist, mjesto službe: Žrnovnica – 1 izvršitelj (redni broj 30 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS časnika)
 15. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, RAKETNI TEHNIČAR, VSSp: 31KS51, stožerni narednik vojni specijalist, mjesto službe: Žrnovnica – 1 izvršitelj (redni broj 90 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 16. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31ES11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 2 izvršitelja (redni broj 70 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 17. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, , DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE, VSSp: 31FS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 2 izvršitelja (redni broj 75 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 18. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: 31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj (redni broj 39 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za pješačko i za topničko naoružanje)
 19. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, TEHNIČAR ZA INFORMATIČKE SUSTAVE, VSSp: 31LS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj (redni broj 96 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika)
 20. Hrvatska ratna mornarica, Pomorska baza Split, TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: 31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj (redni broj 50 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS dočasnika – tečaj za mehaničara za vozila na kotačima i za autoelektričara za bojna vozila na kotačima).

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

Zainteresirani kandidati prijave na interni oglas s dokumentima koji dokazuju da ispunjavaju sve propisane uvjete za prijam u kategoriju vojnog specijalista dostavljaju putem pošte, preporučenom pošiljkom, Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, 30 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.