Javni natječaj Ministarstva obrane za kandidate za časnike zdravstvene službe

Ministarstvo obrane RH raspisalo je javni natječaj za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske sedam doktora medicine, dva doktora veterinarske medicine i magistra farmacije

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je 29. rujna 2021. javni natječaj za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske deset kandidata za časnike zdravstvene službe.

Riječ je o sedam doktora medicine (doktori opće medicine ili specijalisti medicine grana), dva doktora veterinarske medicine i jednog magistra farmacije.

Zainteresirani kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Kandidati doktori veterinarske medicine i magistri farmacije mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021. godine.

Dobno ograničenje ne odnosi se na kandidate koji su doktori medicine i koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok, odnosno kandidati koji su doktori medicine i koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok moraju biti vojni obveznici u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18).

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni u listopadu 2021. na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu u studenom 2021. godine. Nakon završene časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, bit će im dodijeljen časnički čin i bit će raspoređeni na časničke dužnosti u skladu s potrebama službe u postrojbe Oružanih snaga na području Republike Hrvatske.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem na tel.: 01 / 37 84-636 i 37 84-814 te na poveznici.