Javni natječaj za prijam u kadetsku službu – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu („Narodne novine“, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18), raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

U akademskoj godini 2020./2021. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 20 kandidata/kinja, upisanih na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija (3+2 god.) na:

I. SVEUČILIŠTU U ZAGREBU – FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot – do 20 kadeta

Rok za podnošenje prijava je 17. travnja 2020. 

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE 

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 1998. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola 
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti 
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( „Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija u prvom upisnom roku u srpnju 2020.
 • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij. 

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
 • – presliku osobne iskaznice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju srednje škole
 • – uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • – potvrdu o upisanom prvom semestru u prvom upisnom roku u srpnju 2020. godine(dostavlja se nakon upisa na fakultet)

Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji su se prijavili u utvrđenom roku.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15 te br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) i posebno vrednovanje na selekcijskom letenju i pripremnom kampu.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija.

Nakon odabirnog postupka i upisa na sveučilišni studij kandidati/kinje po pozivu Ministarstva obrane obvezni su dostaviti:

 • original ili ovjerenu presliku rodnog lista i svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole
 • podatke o broju žiro računa i banci.

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 158/13, 5/17 i 55/19). 

Nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, stimulativni sustav profesionalnog razvoja i mogućnost sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr , imternetskoj stranici Vojni pilot  www.vojnipilot.hr  a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814 te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane.