Javni natječaj za prijem u kadetsku službu

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13), raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u kadetsku službu

U akademskoj godini 2014./2015. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 100 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na
SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva
 • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja

Rok za podnošenje prijava je do 15. svibnja  2014.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji  se  u propisanom postupku elektroničke prijave Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij u roku navedenom u ovom  natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku tijekom lipnja 2014. kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske  (Narodne novine, br. 13/14). 

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u prvom upisnom roku u srpnju 2014. godine.

Upise na sveučilišni studij iz ovoga natječaja kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz  ovoga natječaja u rujnu 2014. godine će biti pozvani na pripremni kamp.

UVJETI KOJE KANDIDATI/KINJE MORAJU ISPUNJAVATI ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 1992. godine ili kasnije
 • završena srednja škola   
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1.alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13)
 • da je upisan/a  na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2014.)
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih,  tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske  (Narodne novine, br. 13/14) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Nakon odabirnog postupka i upisa na sveučilišni studij kandidati/kinje po pozivu Ministarstva obrane obvezni su dostaviti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • original ili ovjerenu presliku rodnog lista i svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole
 • potvrdu o upisanom prvom semestru
 • podatke o banci i broju žiro računa.       

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (Narodne novine, br. 158/13).
         
Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim projektima.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr i vojni.unizg.hr te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.