Javni natječaj za prijem u kadetsku službu

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13), raspisuje se

J A V N I  N A T J E Č A J

ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

U akademskoj godini 2014./2015. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 12 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu preddiplomskih studija na

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU – FAKULTETU PROMETNIH ZNANOSTI

 • preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot

Rok za podnošenje prijava je  do 5. svibnja 2014.

Prijave se podnose područnim odsjecima za poslove obrane u kojima se kandidati/kinje nalaze u evidenciji vojnih obveznika odnosno područnim odsjecima za poslove obrane po mjestu prebivališta za žene ili na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256 b.

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
 • presliku osobne iskaznice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili   uvjerenje o pohađanju srednje škole
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • potvrdu o upisanom prvom semestru  u prvom upisnom roku u srpnju 2014. godine (dostavlja se nakon upisa na fakultet).

 

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE   

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 1992. godine ili kasnije
 • završena srednja škola
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1.alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske  (Narodne novine,73/13)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija u prvom upisnom roku u srpnju 2014. godine
 • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih,  psihičkih,  tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske  (Narodne novine, br. 13/14)  koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji su se prijavili u utvrđenom roku.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14) i posebno vrednovanje u odabirnom kampu.
   
U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija.

Tijekom školovanja kadetima/kinjama je osigurana: mjesečna stipendija, naknada iznosa upisnine i troškova studija, smještaj u vojnim lokacijama, odgovarajuća prehrana, mjesni prijevoz i odgovarajući udžbenici.

Nakon diplomiranja kandidati/kinje imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, stimulativni sustav profesionalnog razvoja i mogućnost sudjelovanja u domaćim i međunarodnim projektima.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr te u područnim odjelima za poslove obrane i  područnim odsjecima za poslove obrane.