Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima 3. razreda srednjih škola koji se obrazuju za zanimanje zrakoplovni tehničar

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju točke XI. Odluke ministra obrane o kriterijima za dodjelu stipendija vojnim stipendistima (KLASA: 023-03/23-03/1, URBROJ: 512-01-23-773) od 28. srpnja 2023., Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA 3. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA KOJI SE OBRAZUJU ZA ZANIMANJE ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

Stipendije se dodjeljuju učenicima 3. razreda Zrakoplovne tehničke škole Rudolf Perešin u Velikoj Gorici i Tehničke škole u Zadru, za zanimanje zrakoplovni tehničar (specijalnost ZIM – zrakoplovi i motori i specijalnost IRE – instrumenti, radio i elektronika) u školskoj godini 2023./2024.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole koji se obrazuju za zanimanje zrakoplovni tehničar mogu se prijaviti za dodjelu stipendije tijekom srednjoškolskog obrazovanja putem prijavnog obrasca za stipendiranje učenika srednjih škola (Prilog 1.).
Prijavu za dodjelu stipendija podnose punoljetni učenici osobno, a za maloljetne učenike roditelj/skrbnik.

Rok za podnošenje prijava je 29. rujna 2023.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, Zagreb.

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu do dana objave javnog poziva
 • redoviti učenik 3. razreda koji se obrazuje za zanimanje zrakoplovni tehničar
 • opći uspjeh najmanje 3,00 u prethodnoj školskoj godini
 • da nije korisnik stipendije u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15,
  50/16, 30/18 i 125/19).

Nakon podnošenja prijave, po pozivu Ministarstva obrane, učenici koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva upućuju se na zdravstvene preglede i na inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15) propisanim za način i kriterije provedbe zdravstvenih pregleda kandidata za onu kategoriju vojnog osoblja za koju se prijavljuju.

Kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • ispunjeni Prijavni obrazac za stipendiranje učenika srednjih škola
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice i rodnog lista
 • presliku svjedodžbe 2. razreda srednje škole
 • dokument kojim se dokazuje upis u 3. razred srednje škole školske godine 2023./2024.
 • potvrdu o prebivalištu
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Nakon zaprimanja prijave Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike 3. razreda srednje škole na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kategoriju osoblja za koju se prijavljuju.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka moći će s Ministarstvom obrane potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Informacije u vezi s javnim pozivom kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem (tel. 01/3784-812, tel. 01/3784-814).

Priloženi dokumenti:
207 KB